عکس آموزش الگوهای کلاسیک در گروه مالی اینوستپ

شما در هر دوره آموزشی که شرکت کنید، گاهی اوقات در درک برخی از مطالب دچار مشکل می‌شوید و نیازمند راهنمایی فرد متخصص هستید. این راهنمایی به صورت پشتیبانی، در اختیار دانشجویان دوره قرار می‌گیرد. پشتیبانی دوره می‌تواند به صورت آفلاین باشد و هم به صورت آنلاین و شما هر سوالی که در زمینه آموزشی دارید می‌توانید از مربی و یا پشتیبان خود بپرسید و رفع اشکال کنید. 

گروه مالی اینوستپ نیز برای راهنمایی دانشجویان، جلسات پشتیبانی را ارائه کرده است تا شما هیچگونه ابهامی در خصوص موارد آموزشی نداشته باشید.

پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین

پشتیبانی و رفع اشکال آفلاین