کتاب زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی اثر الکساندر الدر

انجام معاملات در بازارهای مالی نیازمند رعایت اصولی است که شما را به موفقیت در این مسیر هدایت کند. کتاب زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی به شما کمک می‌کند تا ذهن خود را نظم دهید، روش‌های معامله در بازار را به شما نشان می‌دهد و همچنین به شما می‌آموزد که چگونه […]

۲۶۰,۰۰۰ تومان
کتاب زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی اثر الکساندر الدر
توضیحات
دیدگاه‌ها