کتاب قوی سیاه اثر نسیم نیکلاس طالب

منظور از قوی سفید در این کتاب، هر اتفاق عادی  می‌تواند باشد که در اطراف ما رخ می‌دهد و قوی سیاه همان رویدادهایی هستند که ما انتظار اتفاق افتادنشان را نداریم. در این کتاب قوی سیاه ویژگی‌هایی دارد، از قبیل:  هر اتفاقی که غیرقابل پیش‌بینی باشد، پیامدی سنگین دارد. پس از وقوع اتفاق، قابل پیش‌بینی […]

۲۴۸,۰۰۰ تومان
کتاب قوی سیاه اثر نسیم نیکلاس طالب
توضیحات
دیدگاه‌ها