کتاب معامله‌گری از عمق وجود اثر کورتیس ام.فیث

کتاب معامله‌گری از عمق وجود، نوشته کورتیس ام.فیث، به بررسی اصول معامله‌گری و فرایند تصمیم‌گیری در بازار سرمایه می‌پردازد. در کتاب معامله‌گری از عمق وجود، کورتیس فیث بیان می‌کند که چگونه شهود خود را پرورش داده و در مواقع حساس از آن برای گرفتن بهترین تصمیمات معاملاتی استفاده کنید. همچنین او در این کتاب، استراتژی معامله‌گری نوسانی را نیز شرح داده و چگونگی ترکیب این استراتژی با شهود را نشان می‌دهد.

۲۸۰,۰۰۰ تومان
کتاب معامله‌گری از عمق وجود اثر کورتیس ام.فیث
توضیحات
دیدگاه‌ها