آی جهان سلطانی

آی جهان سلطانی

مدرس گروه مالی اینوستپ

لینک های مرتبط:

---

بیوگرافی

آی جهان سلطانی هستم. اقتصاد خوندم و بعد از گذروندن دوره تریدر حرفه ای به عنوان مربی به آکادمی اینوستپ ملحق شدم.