photo_2021-11-19_13-00-00

لطیف آهی

موسس و مدرس گروه مالی اینوستپ

لینک های مرتبط:

بیوگرافی

من لطیف آهی، موسس و یکی از مدرسین گروه مالی اینوستپ هستم‌. در این چند سال به هزاران نفر ترید آموزش دادم و بسیاری از این افراد به تریدرها و مدرسان حرفه‌ای تبدیل شدند‌.