کتاب معامله‌گر هوشمند اثر مایک الوین

کتاب معامله‌گر هوشمند اثر مایک الوین، برای معامله‌گران جسور در بازارهای مالی، نوسان‌گیرها و همه افرادی که سرمایه خود را در معرض ریسک‌ بازارهای مالی قرار می‌دهند؛ به نگارش درآمده است. فعالیت این افراد در بازار نیازمند شجاعت در پذیرش ریسک‌های شخصی و مالی است. معامله‌گران بازارهای مالی باید برا ی موفقیت در این بازار […]

۱۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب معامله‌گر هوشمند اثر مایک الوین
توضیحات
دیدگاه‌ها