پشتیبانی و رفع اشکال آفلاین

شما در هر دوره آموزشی که شرکت کنید، گاهی اوقات در درک برخی از مطالب دچار مشکل می‌شوید و نیازمند راهنمایی فرد متخصص هستید. این راهنمایی به صورت پشتیبانی، در اختیار دانشجویان دوره قرار می‌گیرد. پشتیبانی دوره می‌تواند به صورت آفلاین باشد و هم به صورت آنلاین و شما هر سوالی که در زمینه آموزشی دارید می‌توانید از مربی و یا پشتیبان خود بپرسید و رفع اشکال کنید. 

گروه مالی اینوستپ نیز برای راهنمایی دانشجویان، جلسات پشتیبانی را ارائه کرده است تا شما هیچگونه ابهامی در خصوص موارد آموزشی نداشته باشید.

هزینه یک ماه پشتیبانی آفلاین : 39 تتر می باشد.

پشتیبانی و رفع اشکال آفلاین
معرفی دوره
دیدگاه‌ها